ETTEVÕTTESTABOUT USYRITYKSESTÄО ФИРМЕ

VKC Engineering OÜ on peamiselt Eesti Vabariigis tegutsev eraettevõte. Ettevõtte osakapitalist kuulub 100% ettevõte asutajale Vahur Kullile, kellel on küllaltki suured eelnevad töökogemused ettevõtte tegevusvaldkondades.

Meie põhieesmärgiks on klientide poolt püstitatud ülesannete kvaliteetne ja tähtaegne täitmine, pakkudes samas kõikidele nõuetele vastavaid, kaasaegseid ja innovatiivseid lahendusi, saavutamaks klientide igakülgset rahulolu.

Soovime pakkuda oma klientidele elektrialaseid terviklahendusi, vähendades sellega kliendi riske ja võimalikke probleeme, mis esinevad kahjuks sageli, kui näiteks elektripaigaldise alaosade (välisvõrk; tugevvool; nõrkvool; automaatika; tuleohutus; jt.) projektid tellitakse eraldi ettevõtetelt. Meie strateegiaks on olla maksimaalselt kliendikeskne ning hoida jätkuvalt optimaalset kvaliteedi ja hinna suhet.

Ettevõttes   on    praeguseks    täielikult   juurutatud
EVS-ISO 9001:2008 standardile vastav kvaliteedijuhtimissüsteem, EVS-EN ISO 14001:2005 standardile vastav keskkonnajuhtimissüsteem ning EVS 18001:2007standardile vastav töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem, andes meie klientidele, koostööpartneritele ja teistele osapooltele kindlustunde, et ettevõte on suuteline tagama püstitatud eesmärke soovitud kvaliteediga ning neid pidevalt hoidma.

Meie klientides on nii projekteerimisbürood, ehitusettevõtted, ehitusjärelvalvefirmad, kindlustusseltsid, riiklikud institutsioonid, teised äriettevõtted, kui ka eraisikud.

Mistahes elektrialase küsimuse või soovi korral võite alati pöörduda VKC Engineering OÜ poole. Leiame koos Teile sobivaima ja optimaalseima lahenduse.

Lugupidamisega,

Vahur Kull
juhataja
elektri- ja automaatikainsener

GSM:      +372 5566 9740
E-post:   vahur.kull@vkc.ee