KOMPETENTSUSCOMPETENCEPÄTEVYYSКОМПЕТЕНТНОСТЬ

Ettevõttes töötab praegu kolm põhitöökohaga erialase hariduse ning pikaajaliste töökogemustega inseneri. Lisaks ülaltoodud põhikohaga spetsialistidele teeme koostööd mitmete lepinguliste kaastöötajatega.

Vastavalt ettevõttes juurutatud kvaliteedijuhtimissüsteemile ja personaliohje põhimõtetele toimub töötajate pidev ettevõttesisene ja -väline koolitus ning täiendõpe, nii Eestis kui ka välismaal.

Kõik põhitöökohaga töötajad on varustatud kaasaegse statsionaarse arvutitöökohaga koos asjakohase litsentseeritud kontoritöö- ja erialase projekteerimistarkvaraga. Ettevõtte andmesidevõrk on ühendatud kiire Interneti püsiühendusega, kasutusel on uuenduslik IP Centrex põhine telefonisidesüsteem. Kõik töötajad omavad ka kaasaegseid mobiilside vahendeid ja on seega klientidele pidevalt kättesaadavad. Ettevõttes on kasutusel ka kaks mobiilset Interneti püsiühendusega arvutitöökohta ja kaasaegsed transpordivahendid.

Ettevõttes on olemas suur andmebaas kehtivatest normdokumentidest (Euroopa ja Eesti seadusandlus; Standardid; Eeskirjad; jt.), asjakohasest juhend- ja teabekirjandusest; erialastest käsiraamatutest ning tootekataloogidest ja –brošüüridest. Seda andmebaasi täiendatakse ja kaasajastatakse pidevalt.

Seega omab ettevõte pädevat personali, vajalikku oskusteavet ning piisavalt tehnilisi-, majanduslikke- ja administratiivsed vahendid et pakkuda kvaliteetset ja kliendikeskset teenust oma tegevusvaldkondades.

Ettevõtte omab ka kõiki vajalikke tegevuslubasid ja erialast vastutuskindlustust oma tegevusaladel töötamiseks.