ERIALAKIRJANDUSLITERATUREAMMATTIKIRJALLISUUSЛИТЕРАТУРА

Käesoleval    leheküljel    on    toodud    valikloetelu
VKC Engineering OÜ andmekogus olevast tehnilisest
erialakirjandusest.

Allpool viidatud kirjandus on kasulik tutvumiseks nii elektriala spetsialistidele, kui ka kõigile teistele elektrialast huvitatud isikutele.


EESTIKEELSE ERIALAKIRJANDUSE VALIKLOETELU SISUKORD:

    • käesoleval ajal vabalt kättesaadav oluline

erialakirjandus, s.h.:
        – elektrotehnika üldküsimused
– elektrivõrgud ja süsteemid
– elektrimasinad ja jõuelektroonika
– elektripaigaldised ja -seadmed
– tuleohutuspaigaldised 
– üldised kvaliteedinõuded

   • elektriala ajalugu ja varasem soovitatav

 erialakirjandus, s.h.:
– elektriala ajalugu
– erialakirjandus 1991 – 2008

– erialakirjandus 1971 – 1990
– erialakirjandus 1951 – 1970


VÕÕRKEELSE ERIALAKIRJANDUSE VALIKLOETELU SISUKORD:

        – elektrotehnika üldküsimused
– alternatiivenergeetika

– elektrivõrgud ja -süsteemid

– elektrimasinad ja jõuelektroonika
– elektriaparaadid ja elektroonika

– tugevvoolupaigaldised
– nõrkvoolupaigaldised

– automaatikapaigaldised
– tuleohutuspaigaldised 


Lisaks eelpool toodud tehnilise erialakirjandusele ning siin   eraldi   välja   toomata   üldteatmeteostele   on
VKC Engineering OÜ andmekogus veel suur hulk erinevate erialaste ettevõtete tootekatalooge, -brošüüre ja -teatmikke (kokku ca. 16 jooksvat meetrit) nii paberil, kui ka digitaalsetel andmekandjatel (CD-d ja DVD-d).
See osa andmekogust muutub ja täieneb pidevalt, kuna pidevalt tuleb ju juurde tooteid ja lahendusi, mis asendavad kas  olemasolevaid või on täiesti uudsed.

Kogu   eelpool   nimetatud   andmekogu   võimaldab
VKC Engineering OÜ inseneridel olla pidevalt kursis erialase tehnika viimaste saavutustega ning pakkuda ühtlasi oma klientidele igati professionaalseid, kvaliteetseid ja innovatiivseid lahendusi.