TEGEVUSALADSERVICESTOIMIALATУСЛУГИ

VKC Engineering OÜ põhitegevusaladeks on elektri- ja tuleohutuspaigaldiste projekteerimine, ekspertiis, järelvalve ja konsultatsioon. Alljärgnevalt on toodud ülevaatlik loend klientidele pakutavatest teenustest:

  1. 1.     elektrotehnilise välisvõrgu [EV] osa projekteerimine, sh.:

Þ      elektrivarustus

Þ      sidevarustus

Þ      maandussüsteem

Þ      välisvalgustus

Þ      hooneväliste paigaldiste elektritoide (automaatväravad, abihooned, välibasseinid, vms.)

Þ      elektrivõrgud

Þ      telekommunikatsioonivõrgud

Þ      tänavavalgustus

  1. 2.     elektripaigaldise tugevvoolu [ET] osa projekteerimine, sh.:

Þ      kaabliteed (kaabliredelid, – rennid, -karbikud, -postid, -kanalid, -torud ja -liistud, põrandakanalid, jne.)

Þ      peajaotusahelad (vajadusel ka RLA)

Þ      varu- ja turvatoitesüsteemid (generaatorjõujaamad, UPS-id, päikesepatareid, jt.)

Þ      üldvalgustus (vajadusel ka nende sisekujunduslik valik ning valgustehnilised kontrollarvutused)

Þ      turvavalgustus (vajadusel ka nende sisekujunduslik valik ning valgustehnilised kontrollarvutused)

Þ      üldkasutatavad olmetarbijate pistikupesad (sh. põrandapostide ja/või –karpide lahendused)

Þ      elektriküte (välialade-, treppide-, trappide-, veetorustiku-, sadeveerennide- ja põrandaküttekaablid, jt.)

Þ      kohtkindlate jõuseadmete (kütte-, soojendus-, ventilatsiooni-, jahutus-, jt. seadmed) elektritoide

Þ      tootmistehnoloogiliste jõutarbijate (tööstusseadmed, suurköögid, laborid, erialaklassid, jt.) elektritoide

Þ      kohtkindlate nõrkvoolu- ja automaatikasüsteemide ning -seadmete elektritoide

Þ      pea-, jaotus- ja rühmakeskused (primaarskeemid, vajadusel ka sekundaarskeemid)

Þ      eriruumide (serveriruumid, raviruumid, tule- ja plahvatusohtlikud ruumid, vms.) elektrivarustus

Þ      suitsueemaldus- ja tuleohutussüsteemid (vajadusel ka tsentraalsed häirekeskused ja infotablood)

Þ      potentsiaaliühtlustussüsteemid

Þ      liigpingekaitsesüsteemid

Þ      piksekaitsesüsteemid

  1. 3.     elektripaigaldise nõrkvoolu [EN] osa projekteerimine, sh.:

Þ      andmeside jaotusvõrgud (telefoniside ja arvutiside)

Þ      raadio- ja televisiooni vastuvõtusüsteemid ning –jaotusvõrgud

Þ      fono- ja koodilukud

Þ      erisidesüsteemid

Þ      lokaalsed- ja üldhelindussüsteemid

Þ      esitlus- ja multimeediasüsteemid

Þ      ajanäidusüsteemid

Þ      märguande- ja kutsesüsteemid

Þ      kõnesalvestussüsteemid

Þ      autonoomsed ja automaatsed tulekahju-signalisatsioonisüsteemid

Þ      vargavastased häire-signalisatsioonisüsteemid

Þ      asukohamääramisega isikukaitsesüsteemid

Þ      kaubakaitsesüsteemid

Þ      lukustus- ja läbipääsusüsteemid

Þ      videovalvesüsteemid

  1. 4.     elektripaigaldise automaatika [EA] osa projekteerimine, sh.:

Þ      lokaalsed automaatikasüsteemid, nt. valgustuse, kütte, ventilatsiooni, rulookardinate, vms. juhtimine

(kasutades IR, RF, switchDIM, DSI, DALI, jt. juhtimissüsteeme)

Þ      hoone tehnovõrkude [KV, VK, J, E] tsentraalsed automaatjuhtimissüsteemid

(kasutades IHC, EIB/KNX, LON, jt. siinisüsteeme)

Þ      tööstusautomaatikasüsteemid, nt. tehnoloogia ja protsesside automaatika

(kasutades BACnet, MODbus, CANbus, jt. andmesideprotokolle)

Þ      talitlusjärelvalvesüsteemid, (kauglugemis-, -jälgimis- ja -juhtimissüsteemid)

  1. 5.     tulekustutuspaigaldise osa projekteerimine, sh.:

Þ      automaatsed gaaskustutussüsteemid

Þ      automaatsed vahtkustutussüsteemid

Þ      automaatsed sprinklerkustutussüsteemid