EKSPERTIISIDEXPERTISEASIANTUNTIJALAUSUNNOTЭКСПЕРТИЗЫ

Alljärgnevalt on toodud ülevaatlik loend pakutavatestekspertiisiteenustest:

• ekspertiisarvamuste ja hinnangute koostamine
elektri- (EV, ET, EN ja EA osad) ning
tulekustutuspaigaldiste projektdokumentatsioonile
– ekspertiisarvamuste ja hinnangute koostamine
elektri- (EV, ET, EN ja EA osad) ning
tulekustutuspaigaldistele

(projektdokumentatsiooni ülevaatusel hinnatakse projekti ja projekteerija vastavust kehtestatud nõuetele, Tellija lähteülesandele ja heale ehitustavale; ehitatavatel paigaldistel hinnatakse tööde vastavust kehtestatud nõuetele ja projektdokumentatsioonile, valmisehitatud paigaldistes tehnilise seisukorra vastavust kehtestatud nõuetele ja kliendi soovidele)