MUUD TEENUSEDOTHER SERVICESMUUT TOIMIALATДРУГИЕ УСЛУГИ

Alljärgnevalt on toodud ülevaatlik loend pakutavatestlisateenustest:

– klientide soovide, vajaduste ja võimaluste analüüs
ning olukorrale vastavate lahenduste pakkumine
– professionaalne elektri-, turva- ja tuleohutusalane
nõustamine ning konsultatsioon
– tehniliste tingimuste ja kooskõlastuste taotlemine
ning klientide esindamine vajalikel asjaajamistel
– elektripaigaldiste ehitamise eelarve koostamine,
eriosade hangete korraldamine ning töövõtja valik
– elektripaigaldise teostusjooniste ja valmis-
dokumentatsiooni koostamine
– põhitegevusaladega seotud trükitehnilised teenused
– automaatika programmeeritavate loogikakontrollerite
(PLC-d) juhtprogrammide kooste ja häälestamine