PROJEKTEERIMINEDESIGNSUUNNITTELUПРОЕКТИРОВАНИЕ

Alljärgnevalt on toodud ülevaatlik loend meie poolt pakutavatest projekteerimisteenustest:

• elektrotehnilise välisvõrgu [EV] osa projekteerimine
, sh.:
– elektrivarustus
– sidevarustus
– maandussüsteem
– välisvalgustus
– hooneväliste elektriseadmete elektritoide
(automaatväravad, abihooned, välibasseinid, vms.)
– elektrivõrk
– telekommunikatsioonivõrk
– tänavavalgustus

• elektripaigaldise tugevvoolu [ET] osa projekteerimine, sh.:
– kaabliteed (kaabliredelid, – rennid, -karbikud,
-postid, -kanalid, -torud ja -liistud,
põrandakanalid,     jne.)
– peajaotusahelad (vajadusel ka RLA)
– varu- ja turvatoitesüsteemid (generaatorjõujaamad,
UPS-id, päikesepatareid, tuulegeneraatorid, jt.)
– üldvalgustus (vajadusel ka nende sisekujunduslik
valik ning valgustehnilised kontrollarvutused)
– turvavalgustus (vajadusel ka nende sisekujunduslik
valik ning valgustehnilised kontrollarvutused)
– üldkasutatavad olmetarbijate pistikupesad
(sh. põrandapostide ja/või –karpide lahendused)
– elektriküte (välialade-, treppide-, trappide-,
veetorustiku-, sadeveerennide- ja põranda-
küttekaablid, jt.)
– kohtkindlate jõuseadmete (kütte-, soojendus-,
ventilatsiooni-, jahutus-, jt. seadmed) elektritoide
– tootmistehnoloogiliste jõutarbijate
(tööstusseadmed, suurköögid, laborid,
erialaklassid, jt.) elektritoide
– kohtkindlate nõrkvoolu- ja automaatikasüsteemide
ning -seadmete elektritoide
– pea-, jaotus- ja rühmakeskused (primaarskeemid,
vajadusel ka sekundaarskeemid)
– eriruumide (serveriruumid, raviruumid, tule- ja
plahvatusohtlikud ruumid, vms.) elektrivarustus
– suitsueemaldus- ja tuleohutussüsteemid (vajadusel
ka tsentraalsed häirekeskused ja infotablood)
– potentsiaaliühtlustussüsteemid
– liigpingekaitsesüsteemid
– piksekaitsesüsteemid

• elektripaigaldise nõrkvoolu [EN] osa projekteerimine, sh.:
– andmeside jaotusvõrgud (telefoniside ja arvutiside)
– raadio- ja televisiooni vastuvõtusüsteemid
ning –jaotusvõrgud (sh. IPTV, jt.)
– fono- ja koodilukud (sh. videofonosüsteemid)
– erisidesüsteemid (sh. VoIP, jt.)
– lokaalsed- ja üldhelindussüsteemid
– esitlus- ja multimeediasüsteemid
– ajanäidusüsteemid
– märguande- ja kutsesüsteemid
– kõnesalvestussüsteemid
– autonoomsed ja automaatsed
tulekahju-signalisatsioonisüsteemid
– vargavastased häire-signalisatsioonisüsteemid
– asukohamääramisega isikukaitsesüsteemid
– kaubakaitsesüsteemid
– lukustus- ja läbipääsusüsteemid
– videovalvesüsteemid (sh. IP-kaamerad)

• elektripaigaldise automaatika [EA] osa projekteerimine, sh.:
– lokaalsed automaatikasüsteemid, nt. valgustuse,
kütte, ventilatsiooni, rulookardinate, vms. juhtimine
(kasutades IR, RF, switchDIM, DSI, DALI, DMX,
ACN, X10, Z-Wave, jt. juhtimissüsteeme)
– hoone tehnovõrkude [KV, VK, J, E] tsentraalsed
või detsentraliseeritud automaatjuhtimissüsteemid
(kasutades IHC, EIB/KNX, LON, jt. siinisüsteeme)
– tööstusautomaatikasüsteemid, nt. tehnoloogia ja
protsesside automaatika (kasutades BACnet,
MODbus, CANbus, jt. andmesideprotokolle)
– talitlusjärelvalvesüsteemid, (kauglugemis-, -jälgimis-
ja -juhtimissüsteemid)

• tulekustutussüsteemide projekteerimine, sh.:
– automaatsed gaaskustutussüsteemid
(sh. CO2, FM-200, FE-13, jt.)
– automaatsed vahtkustutussüsteemid
– automaatsed sprinklerkustutussüsteemid